Ranking brokerów z akcjami ułamkowymi

Ranking brokerów z akcjami ułamkowymi

Akcje ułamkowe to częściowe jednostki akcji zwykłych spółki. Są to akcje, które reprezentują mniej niż jedną pełną akcję. Na przykład, jeśli posiadasz 0,5 akcji danej spółki, to jest to akcja ułamkowa.

Akcje ułamkowe mogą powstać z różnych powodów, w tym:

  1. Programy reinwestycji dywidend (DRIP): Jeśli reinwestujesz dywidendy wypłacane przez spółkę w zakup dodatkowych akcji, możesz nabywać częściowe akcje, ponieważ kwota dywidendy może nie wystarczać na zakup całej akcji.

  2. Splity akcji i połączenia: W wyniku splitu akcji lub połączenia spółek, akcjonariusze mogą otrzymać akcje ułamkowe jako część ich nowych udziałów.

  3. Zakupy na rynkach detalicznych: Niektóre platformy inwestycyjne umożliwiają zakup ułamkowych akcji, co pozwala inwestorom na inwestowanie mniejszych kwot w drogie akcje, które w przeciwnym razie byłyby poza ich zasięgiem finansowym.

Zalety akcji ułamkowych

  • Dostępność: Pozwalają inwestorom na zakup akcji, które mogą być drogie w całości, co umożliwia lepszą dywersyfikację portfela.
  • Reinwestycja dywidend: Umożliwiają reinwestycję dywidend w całości, co może przyspieszyć wzrost wartości portfela.

Wady akcji ułamkowych

  • Mniej płynne: Mogą być trudniejsze do sprzedania niż pełne akcje, ponieważ nie wszystkie rynki akceptują transakcje akcjami ułamkowymi.
  • Opłaty: Niektóre platformy mogą naliczać dodatkowe opłaty za handel akcjami ułamkowymi.

Akcje ułamkowe są więc narzędziem, które umożliwia większą elastyczność w inwestowaniu, zwłaszcza dla inwestorów indywidualnych z ograniczonymi środkami finansowymi.

Wybierając brokera oferującego akcje ułamkowe, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim opłaty handlowe, w tym prowizje.

Brakuje filtra? Daj nam znać!

Wybierz jakie chcesz widzieć informacje

Akcje
Akcje ułamkowe: Tak
371 użytkowników JakiBroker.pl wybrało eToro
Logo brokera eToro
eToro - Wiodąca na świecie platforma inwestycji społecznościowych, która oferuje zarówno w akcje jak i w kontrakty CFD na zróżnicowane aktywa bazowe.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, 51% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i zastanowić się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

693 użytkowników JakiBroker.pl wybrało XTB
Logo brokera XTB
XTB - Polski dom maklerski regulowany przez KNF, działa od 2004 roku. XTB jest notowane na GPW.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.