Image by Wance Paleri

Co to jest dźwignia finansowa?

Dźwignia albo inaczej "lewar" (ang: leverage) oznacza zwielokrotnienie osiąganych przez nas zysków lub strat. Na przykład dźwignia 1:100 oznacza, ze przy ruchu 1% do góry, zarabiamy 100% na pozycji długiej (buy) albo tracimy 100% na pozycji krótkiej (sell). Dźwignia "ESMA" oznacza, że są to standardowe dźwignie narzucone przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Przykład

Masz na rachunku inwestycyjnym $100. Inwestujesz w akcje spółki X połowę kapitału czyli $50. Jeśli handlujesz na lewarze 1:100 to:

  • przy wzroście akcji spółki o 1% zarabiasz 100 razy więcej, czyli kolejne $50, masz więc na koncie $150
  • przy spadku akcji spółki o 1% ty tracisz 100 razy więcej, czyli $50, masz więc na koncie pozostałe $50
  • przy spadku akcji spółki o 5% ty tracisz 500 razy więcej, czyli $250, ale:
    • Jeśli handlowałeś na CFD i twój broker ma zabezpieczenie przed saldem ujemnym to tracisz tylko swoje pierwotnie wpłacone $100.
    • Jeśli takiego zabezpieczenia nie ma to broker będzie żądał od ciebie dopłaty $200.