Image by Wance Paleri

Czym jest zabezpieczenie przed saldem ujemnym?

Jest to ochrona przed ujemnym saldem konta. Handlując z dźwignią narażasz się na straty, które mogą przewyższyć to co wpłaciłeś. Na przykład w sytuacji gdy przed zamknięciem giełdy otwierasz pozycję długą na cały kapitał a następnego dnia rynek otwiera się z luką znacznie poniżej poziomu twojego wejścia. Ochrona kapitału sprawia, że tracisz tylko to co zainwestowałeś, mimo, że twoja pozycja poszybowała jeszcze bardziej w dół i powinieneś być na minusie a broker powinien prosić się o dopłatę - do tej kwoty tego nie zrobi.

Brokerzy ESMA

Wszyscy brokerzy w Unii Europejskiej muszą oferować zabezpieczenie przed saldem ujemnym. Oznacza to, że nie możesz stracić więcej niż oryginalnie wpłaciłeś na konto brokera.