Image by Aditya Vyas

Indeks giełdowy to wskaźnik służący do monitorowania kształtowania się cen papierów wartościowych określonych grup spółek notowanych na giełdzie i umożliwia śledzenie bieżących trendów panujących na rynkach.

Indeksy giełdowe - czym są i jak nimi handlować?

Indeks giełdowy to termin odmieniany przez wszystkie przypadki przez ekonomistów czy analityków. Oznacza wskaźnik, służący do monitorowania kształtowania się cen papierów wartościowych określonych grup spółek notowanych na giełdzie i umożliwia śledzenie bieżących trendów panujących na rynkach finansowych. Wskaźnik ten liczony jest w oparciu o średnią ważoną wartości określonej grupy akcji. Dzięki indeksom giełdowym można dokonywać bardzo szczegółowych analiz, które pozwalają na ocenę opłacalności inwestycji w wybranych branżach czy sektorach rynku. Indeks giełdowy jest jednocześnie narzędziem finansowym, które może być wykorzystywane do spekulacji i zarabiania, o czym piszemy w dalszej części artykułu.

Jak handlować indeksami giełdowymi?

Handel indeksami giełdowymi z uwagi na specyfikę tego instrumentu ma odmienny charakter od handlu walutami czy towarami. Nie można kupić określonej wielkości indeksu jako takiego i sprzedać go, gdy jego cena wzrośnie. Handel indeksami giełdowymi polega na korzystaniu z instrumentów finansowych, które opierają się na wartości indeksów, czyli de facto na handlu instrumentami pochodnymi. W praktyce oznacza to, że zamiast bezpośrednio kupować i sprzedawać indeksy, inwestorzy mogą korzystać z instrumentów, takich jak kontrakty terminowe, Futures, CFD, ETF i certyfikaty, których wartość zależna jest od innych aktywów, zwanych aktywami bazowymi. W tym przypadku właśnie na indeksach giełdowych.

Jeśli inwestor uważa, że cena indeksu giełdowego wzrośnie, może kupić kontrakt terminowy lub CFD oparty na tym indeksie. Jeśli cena rzeczywiście wzrośnie, inwestor będzie mógł zyskać na różnicy między ceną, po której kupił instrument pochodny, a ceną, po której go sprzedał.

Zalety i wady handlu indeksami giełdowymi

Podstawową zaletą handlu indeksami giełdowymi z uwagi na specyfikę tego instrumentu jest jego względna stabilność. Wynika ona z tego, że indeks to zawsze średnia ważona wartości grupy akcji, a zatem wartość mniej podatna na wahania niż ceny np. konkretnych akcji czy walut. Ceny akcji danej spółki mogą jednego dnia spaść bądź wzrosnąć o kilkadziesiąt punktów, co jest praktycznie niemożliwe przy indeksach. W wyniku tego handel indeksami jest obciążony nieco mniejszym ryzykiem niż handel innymi instrumentami. Indeksy giełdowe z reguły w ujęciu długoterminowym wykazują tendencję do wzrostów, co również należy rozpatrywać jako zaletę tych instrumentów.

Największą wadą handlu indeksami giełdowymi jest natomiast ograniczenie czasowe wynikające z godzin, w których rynki akcji działają. Godziny otwarcia giełd sprawdzisz na tutaj.

Najpopularniejsze indeksy giełdowe na świecie

Europa

DAX40 - 40 największych niemieckich spółek notowanych na giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie w ramach systemu Xetra.

FTSE 100 – Indeks akcji 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie.

CAC 40 – indeks składa się 40 największych spółek notowanych na francuskiej giełdzie Euronext Paris (nie tylko francuskich).

USA

NASDAQ - indeks uwzględniający spółki notowane na amerykańskim rynku Nasdaq. Jest to ponad 3,3 tys spółek technologicznych (także spoza USA).

Dow Jones Industrial Average - najstarszy ze znanych indeksów - pierwszy raz został zaprezentowane już w 1896 roku. Jest to wskaźnik określony na podstawie kapitalizacji 30 największych spółek notowanych w Stanach Zjednoczonych, m.in. takich jak Coca-Cola, IBM, Apple czy Nike.

Index SP500 (Standard and Poor's 500) - wskaźnik obejmujący 500 dużych spółek notowanych na amerykańskich giełdach.

Azja

Nikkei - główny indeks akcji 225 spółek notowanych na japońskiej giełdzie Tokyo Stock Exchange. Są wśród nich giganci motoryzacyjni czy firmy z sektora tech, np. Sony i Nissan.

Shanghai SE Composite Index - indeks zawierający akcje spółek notowanych na Shanghai Stock Exchange.

Polska

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wylicza 24 indeksy giełdowe. Najważniejsze z nich to: WIG (Warszawski Indeks Giełdowy - wszystkie spółki spełniające kryteria określone przez GPW), WIG20 (20 największych spółek GPW), mWIG40 (40 spółek średniej wartości), a także tzw. subindeksy sektorowe, określające kondycję danego sektora (np. WIG-banki, WIG-surowce, WIG-energia)