ETF to rodzaj mechanizmu działania otwartego funduszu inwestycyjnego, który bardzo dokładnie śledzi ruchy produktów inwestycyjnych. ETF jest pewnego rodzaju strategią inwestowania w różnego rodzaju aktywa.

Co to jest ETF?

Skrót ETF (z ang. exchange-traded fund) oznacza produkt inwestycyjny, naśladujący indeksy giełdowe. Fundusze ETF to gotowe koszyki produktów inwestycyjnych. Kupując ETF, kupujemy cały portfel aktywów zgromadzonych w indeksie, który jest śledzony przez dany ETF. Wniosek jest taki, że jedno zlecenie zakupu pozwala zainwestować w kilka podobnych produktów.

ETF różni się od typowych funduszy inwestycyjnych tym, że w przypadku tych drugich zarządzający dążą do tego, żeby osiągać coraz lepsze stopy, starają się „wyprzedzić” innych inwestorów.

A cała istota ETF polega na możliwie najwierniejszym odwzorowaniu kursu indeksu, na którym się opiera. Ponadto, ETFy są notowane na giełdzie, co sprawia, że niektóre z nich wypłacają dywidendy, a to nie zdarza się w przypadku klasycznych funduszy.

Jak działają ETFy?

Stając się posiadaczem tytułów uczestnictwa w ETF-ach oznacza, że zgadzamy się na strategię pasywną, która cechuje ten rodzaj funduszy. ETF jest odbiciem wzorca zachowania obserwowanego indeksu.

Przykład – celem ETF-u na WIG20 jest osiągnięcie identycznych wyników jak WIG20. Zatem jeżeli WIG20 zanotuje wzrost, to ETF powinien tyle samo zyskać na wartości. Podobnie jest w przypadku spadków.

Dzięki ETF-om można szybko inwestować w różnego rodzaju aktywa na całym świecie. Inwestorów cieszy fakt, że uniezależniają się od jednego rynku, dlatego tego typu fundusze stają się coraz bardziej popularne.

Jakie są rodzaje funduszy ETF?

Istnieje kilka kryteriów, pod których kątem można pogrupować ETF. Do najważniejszych należą:

  • konstrukcja portfela inwestycyjnego – rozróżnia sposób odwzorowania indeksu: istnieją ETFy w 100% odzwierciedlające swój indeks i takie, które budowane są na podstawie tylko niektórych aktywów zawartych w indeksie lub kreowane za pomocą wszystkich aktywów, ale w innych proporcjach niż indeks bazowy,
  • region geograficzny, z którego pochodzą emitenci papierów wartościowych wchodzących w skład portfela – tutaj mamy do czynienia z ETF-ami globalnymi, krajowymi i regionalnymi,
  • rodzaj papierów wartościowych – np. akcje, obligacje.

Gdzie kupić ETF?

Jeżeli jesteś zdecydowany, żeby zainwestować w ETF, powinieneś wybrać dobry dom maklerski i założyć w nim konto. Rachunek maklerski to narzędzie, dzięki któremu uzyskasz dostęp do giełdy. Decyzje inwestycyjne możesz podejmować samodzielnie albo powierzyć swoje pieniądze brokerowi, który będzie starał się nimi jak najlepiej obracać w zamian za prowizję.

Konto możesz założyć u maklera z firmy inwestycyjnej albo skorzystać z oferty biura maklerskiego należącego do banku. Techniczna obsługa konta maklerskiego nie jest trudna, poradzi sobie z nią każda osoba, która przez internet obsługuje tradycyjny rachunek bankowy.

Ile kosztują ETFy?

Nie ma lepszej odpowiedzi na takie pytanie od: to zależy od ETF-a. Np. cena ETF BETAW20TR wynosi obecnie około 30 zł. Za to, żeby stać się posiadaczem ETF DAX, trzeba wyciągnąć z portfela ponad 500 zł. Osoby, których interesuje temat ETF-ów dla początkujących, oprócz ceny za ETF, powinny zainteresować się tabelą opłat dodatkowych u brokera, w którym chcą założyć swój rachunek.

Na koszt zakupu ETF-a składa się bowiem nie tylko cena samego instrumentu finansowego, ale i prowizja dla domu maklerskiego. Transakcje zazwyczaj obarczone są dodatkową opłatą wynoszącą od około 0,5 do 1% ich wartości.

Jeżeli chcesz koniecznie zacząć inwestować w ETFy, ale nie wiesz, które kupić na początek, polecamy przyjrzeć się ETF na indeks WIG20. To najbardziej stabilny indeks na GPW i ryzyko utraty kapitału jest stosunkowo niewielkie.

ETFy w Polsce

Handel oparty o fundusze ETF w Polsce rozpoczął się całkiem niedawno, bo w 2010 r. Wtedy zadebiutował na giełdzie ETF WIG20, opierający się na indeksie 20 największych spółek notowanych na GPW. W 2018 r. instrument bazowy dla tego funduszu został zmieniony na WIG20TR i fundusz zaczął wypłacać inwestorom dywidendy.

W międzyczasie na giełdę weszły ETF na indeksy DAX i S&P500, tj. największych spółek rynku niemieckiego i amerykańskiego. W tej chwili na GWP można kupić lub sprzedać ETFy:

  • ETFSP500,
  • ETFDAX,
  • ETFW20L,
  • BETAM40TR,
  • BETAW20LV,
  • BETAW20ST,
  • BETAW20TR.

Trzy pierwsze ETFy emituje LYXOR Asset Management należący do grupy Societe Generale, a kolejne – AgioFunds TFI.