Image by Dall e 3

Zabezpieczenie depozytów to system gwarantujący zwrot środków zdeponowanych przez klientów instytucji finansowych, takich jak banki czy instytucje kredytowe, w przypadku ich upadłości lub niemożności wypłacenia depozytów. Systemy takie są zazwyczaj utworzone i regulowane przez państwo lub organizacje międzynarodowe, mające na celu ochronę oszczędności indywidualnych i małych przedsiębiorstw, zwiększając tym samym zaufanie do systemu bankowego. Limit gwarancji jest określony przez przepisy i może różnić się w zależności od kraju.

Przykłady zabezpieczenia depozytów w różnych krajach

  • Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) w Polsce: Gwarantuje zwrot depozytów do wysokości 100 000 euro na deponenta w jednym banku, niezależnie od liczby posiadanych kont.
  • Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) w Stanach Zjednoczonych: Oferuje ochronę depozytów do 250 000 dolarów na deponenta, per bank, w przypadku banków członkowskich FDIC. Financial Services Compensation Scheme (FSCS) w Wielkiej Brytanii: Chroni depozyty do 85 000 funtów na osobę na instytucję.
  • Garantiformuen for Indskydere og Investorer" (Gwarancyjny Fundusz dla Depozytariuszy i Inwestorów). Ta instytucja jest odpowiedzialna za ochronę depozytów klientów w bankach i instytucjach finansowych w Danii, w przypadku ich upadłości lub niemożności wypłacenia środków klientom. W ramach tego systemu depozyty są chronione do wysokości 100 000 euro na deponenta. Funduszowi temu podlega duński bank inwestycyjny Saxo.

Systemy zabezpieczenia depozytów są kluczowym elementem stabilności finansowej, ponieważ zwiększają zaufanie do instytucji finansowych, zmniejszając ryzyko paniki bankowej, kiedy to duże liczby klientów jednocześnie starają się wypłacić swoje depozyty.

Należy pamiętać, aby nie mylić zabezpieczenia depozytów (bankowego) z zabezpieczeniem przed saldem ujemnym, oferowanym przez brokerów giełdowych. Jest to innego rodzaju zabezpieczenie, które ma na celu ochronę inwestorów przed stratami przekraczającymi saldo ich konta handlowego. W praktyce oznacza to, że klienci nie są zobowiązani do pokrycia ujemnego salda, które może pojawić się w wyniku gwałtownych ruchów rynkowych lub dźwigni finansowej.

Podsumowując, oba typy zabezpieczeń służą ochronie klienta, ale dotyczą różnych aspektów działalności finansowej:

  • Zabezpieczenie depozytów skupia się na ochronie zdeponowanych środków w instytucjach finansowych i jest charakterystyczne dla banków oraz brokerów z licencją bankową. Zapewnia pewność, że nawet w przypadku upadłości instytucji, depozyty klientów do pewnego limitu będą chronione i zwrócone.
  • Zabezpieczenie przed saldem ujemnym ma na celu ochronę inwestorów przed koniecznością wpłacania dodatkowych środków w przypadku, gdy ich straty przekroczyłyby dostępne na koncie środki. Jest to ważne dla klientów korzystających z dźwigni finansowej, oferowane przez wielu brokerów giełdowych.

Obydwa mechanizmy ochrony są ważne z punktu widzenia zarówno bezpieczeństwa środków klienta, jak i zarządzania ryzykiem inwestycyjnym, jednak dotyczą one różnych scenariuszy i są oferowane przez różne typy instytucji finansowych.