Spread - co musisz o nim wiedzieć

Spread to różnica między ceną kupna (ask) a ceną sprzedaży (bid) instrumentu finansowego na platformie danego brokera, np. waluty, akcji czy towarów, zwana również w polskiej nomenklaturze finansowej widełkami cenowymi. Z punktu widzenia inwestora to główny koszt transakcyjny, ponoszony przez inwestora przy dokonywaniu transakcji. W wielu przypadkach brokerzy i platformy tradingowe pobierają dodatkowo prowizje od transakcji, a ich wysokość zależy właśnie od spreadu. Co za tym idzie, im wyższy spread, tym wyższe koszty transakcyjne dla inwestora.

Brokerzy oferują cenę kupna wyższą niż cena sprzedaży danego aktywa, co oznacza, że kiedy trader otwiera pozycję i natychmiast ją zamyka, ponosi stratę równą właśnie spreadowi. W związku z tym inwestorzy po otwarciu pozycji muszą czekać, aż rynek przesunie się w korzystnym kierunku co najmniej o wartość spreadu, aby zacząć generować zysk.

Rodzaje spreadów

W zależności od instrumentu finansowego, rozróżnia się spread walutowy/spread Forex, spread indeksy/surowce, spread kalendarzowy i spread giełdowy (akcje). Brokerzy w swojej ofercie mają spready stałe i zmienne. Spready zmienne zależne są od warunków rynkowych i potrafią się rozszerzać w okresie niższej płynności, ważnych wydarzeń, okresów niepokoju gospodarczego. Spready stałe, jak sama ich nazwa wskazuje, utrzymywane są zawsze na tym samym poziomie, niezależnie od sytuacji rynkowej. Tutaj jednak należy zauważyć, że stały spread jest z reguły szerszy od zmiennego, ponieważ w pewien sposób niweluje to ryzyko brokera wynikające ze zmian na rynku. Stały spread jest więc dla tradera z reguły wyższym kosztem transakcyjnym niż w przypadku spreadu zmiennego.

Jak obliczyć spread?

Aby obliczyć samodzielnie spread, musimy od ceny sprzedaży (bid) odjąć cenę kupna (ask). Wynik, czyli spread jest wyrażany jako pipsy (jeden pips jest najmniejszą możliwą zmianą cen, o którą może poruszyć się rynek, na rynku walutowym to czwarta liczba po przecinku) lub procent ( [Spread / Cena sprzedaży] * 100). Najczęściej jednak nie ma potrzeby samodzielnego wyliczania spreadu, ponieważ wartość ta jest prezentowana automatycznie na platformach transakcyjnych, a takżej na stronach internetowych brokerów. Wartość pieniężna spreadu wyrażona w danej walucie oblicza się natomiast mnożąc spread przez wielkość pozycji.

Spread a strategia handlowania

Ponieważ spread to główny koszt transakcyjny, traderom zazwyczaj zależy na wyborze brokera z jak najniższym spreadem. Jego wysokość ma ogromne znaczenie głównie dla day traderów i skalpujących, którzy wielokrotnie otwierają i zamykają pozycje w ciągu dnia. W ich przypadku wysoki spread może znacznie obniżyć finalny zysk. Dla inwestorów długoterminowych wysokość spreadu ma już nieco mniejsze znaczenie, choć nadal jest czynnikiem, który należy brać pod uwagę przy wyborze brokera.