Image by Dall e 3

Pozycja długa, znana również jako long to strategia inwestycyjna, w której inwestor kupuje i posiada aktywa (takie jak akcje, obligacje, waluty, surowce, czy inne instrumenty finansowe) z oczekiwaniem wzrostu ich wartości w przyszłości. Oznacza więc przewidywanie, że cena tegoż aktywa wzrośnie, a następnie zakup akcji z zamiarem sprzedania ich w przyszłości po wyższej cenie w celu osiągnięcia zysku. Pozycja długa może być utrzymywana przez tradera bez ograniczenia czasowego, tak długo jak akcje rosną lub przekraczają cenę zakupu.

Przykłady zastosowania pozycji długiej obejmują:

1. Inwestycje w akcje:

Kupno akcji firmy z oczekiwaniem, że ich wartość wzrośnie, co umożliwi sprzedaż po wyższej cenie w przyszłości. Zajmując pozycję długą, inwestor może również korzystać z dywidend lub innych korzyści związanych z posiadaniem akcji.

2. Inwestycje na rynku Forex:

Na rynku Forex pozycja długa może dotyczyć zakupu pary walutowej, gdzie inwestor spodziewa się wzrostu wartości zakupionej waluty w stosunku do innej.

3. Kontrakty terminowe:

Otwarcie pozycji długiej w kontrakcie terminowym, co oznacza nabycie papierów wartościowych po ustalonej cenie zawartej w kontrakcie, zabezpieczając się przed ryzykiem zmiany ceny bazowego instrumentu.

4. Inwestycje w towary i surowce:

Zakup towarów, takich jak metale czy ropa naftowa, z oczekiwaniem wzrostu ich cen.

5. Inwestycje w indeksy:

Kupno indeksów giełdowych, takich jak S&P 500 czy NASDAQ, przewidując ich ogólny wzrost wartości.

Zarówno doświadczeni, jak i początkujący inwestorzy stosują pozycje długie, ponieważ jest to bardziej bezpośrednia i intuicyjna strategia inwestycyjna niż pozycja krótka (short position), która obejmuje sprzedaż aktywów, których się nie posiada, z oczekiwaniem ich późniejszego odkupienia po niższej cenie. Pozycja długa jest uważana za mniej ryzykowną niż pozycja krótka, ale nadal wymaga od inwestora przewidywania rynkowych trendów i odpowiedniej analizy.

Historia pojęcia pozycji długiej "long"

Prawdopodobnie definicja pozycji długiej powstała jako przeciwieństwo powstałej wcześniej definicji krótkiej, mimo że jako tradycyjna praktyka inwestycyjna była używana dużo wcześniej.

ZOBACZ TAKŻE: POZYCJA KRÓTKA (SHORT)

Powiązane artykuły