Jak kupić surowce na giełdzie?

Jak kupić surowce na giełdzie?
Image by Jingming Pan

Surowce to dobra naturalne, które są wykorzystywane w wielu gałęziach gospodarki. Są kluczowym elementem globalnej gospodarki, wpływającym na produkcję, handel i inwestycje. Trudno sobie wyobrazić codzienne życie i funkcjonowanie bez surowców.

Jednak surowce mogą być też ciekawą opcją inwestycyjną, która może przynieść spore zyski. W naszym artykule chcemy zająć się tematem surowców z punktu widzenia inwestycji. Dowiedz się, jakie są rodzaje surowców, dlaczego warto rozważyć lokowanie kapitału w surowce oraz w jaki sposób można kupić surowce na giełdzie.

Dlaczego surowce mogą być ciekawą opcją dla inwestorów?

Inwestycje w surowce można polecić tym osobom, które myślą o szerokiej dywersyfikacji swojego portfela i w ten sposób zminimalizować ryzyko strat. Dzięki niskiej korelacji z innymi aktywami instrumentami finansowymi (akcje, obligacje) inwestowanie w surowce może pomóc w zrównoważeniu ryzyka i zapewnieniu stabilności portfela inwestycyjnego.

Niektóre surowce (jak np. złoto) są traktowane jako bezpieczna przystań w niepewnych czasach i w okresie załamania koniunktury. Kupując surowce do portfela inwestycyjnego, inwestorzy chronią swoje aktywa przed zmiennością i spadkiem wartości pieniądza w okresach wysokiej inflacji. Surowce mają bowiem tendencję do wzrostu w okresach inflacji.

Surowce są często silnie związane z cyklami koniunkturalnymi. W okresach ekspansji gospodarczej popyt na surowce rośnie, co przekłada się na wzrost ich wartości. Rozwój infrastruktury, urbanizacja oraz rosnące zapotrzebowanie na energię i produkty rolne napędzają ceny surowców.

Przy inwestowaniu w surowce warto też zwrócić uwagę na to, które z nich są wykorzystywane w tworzeniu nowych technologii.

Rodzaje surowców – sprawdź, w jakie surowce możesz zainwestować

Surowce możemy podzielić na następujące grupy:

 1. Surowce energetyczne, tj. ropa naftowa, węgiel i gaz ziemny. Ropa to jeden z najważniejszych surowców na świecie, ponieważ jest wykorzystywana m.in. do produkcji paliw.

 2. Surowce rolne, takie jak pszenica, kukurydza, ryż, które są podstawą wyżywienia dla ludności na całym świecie, bawełna, kakao, kawa i cukier.

 3. Metale szlachetne, do których zaliczamy złoto, srebro i platynę, które są używane zarówno w jubilerstwie, jak i w przemyśle. Przez wielu inwestorów uważane są za bezpieczną przystań.

 4. Metale przemysłowe, czyli miedź, aluminium, stal, które są używane w budownictwie, produkcji maszyn i elektroniki. Są ściśle związane z cyklami gospodarczymi.

 5. Surowce mineralne, które stanowią dość liczną grupę, złożoną zarówno z rud metali (np. rudy żelaza), jak i kamieni szlachetnych i półszlachetnych (diamenty, szafiry, rubiny).

W jaki sposób inwestować w surowce na giełdzie?

Inwestorzy, którzy chcą lokować swoje nadwyżki finansowe w surowce, mogą to robić za pośrednictwem:

• Najważniejszych giełd, na których odbywa się handel surowcami, jak Chicago Mercantile Exchange (CME), London Metal Exchange (LME), Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) czy Dalian Commodity Exchange (DCE);

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie;

Inwestowanie na giełdach odbywa się za pośrednictwem domów maklerskich lub popularnych i wiarygodnych brokerów, umożliwiających na swoich platformach obrót instrumentami pochodnymi, opartych na surowcach i inwestowanie na giełdach zagranicznych.

Dodatkowa informacja

Inwestycja w surowce może mieć charakter ekspozycji fizycznej i syntetycznej. Oczywiście dla inwestora indywidualnego o wiele korzystniejszym i wygodnym rozwiązaniem jest ekspozycja syntetyczna. O ile bowiem można sobie ewentualnie wyobrazić, że wybudujemy skarbiec, gdzie będziemy przechowywać sztabki złota, to magazynowanie np. ropy, ziaren kakaowca czy kukurydzy jest nie tylko kosztowne, ale też bardzo trudne.

Jeżeli chcesz spekulować na cenie surowca, czy też przyjąć strategię długoterminową, to możesz wybrać inwestycje kontrakty terminowe, opcje, ETF-y czy akcje spółek surowcowych.

 1. Najpopularniejszym instrumentem, który umożliwia ekspozycję na surowce, są kontrakty terminowe, z których korzystają nie tylko inwestorzy, ale też odbiorcy i producenci surowca. Szczególnie Ci ostatni chcą się w ten sposób zabezpieczyć przed zmianą ceny surowca.

 2. ETF (Exchange Trade Funds), czyli fundusze inwestycyjne i ETN (Exchange Trade Notes), czyli papier dłużny z ekspozycją na wybrany surowiec. Ich wspólnymi cechami są naśladowanie zachowania danego surowce oraz to, że są notowane na giełdzie. Są jednak między nimi duże różnice. ETN-y są bardziej ryzykowne ze względu na możliwość bankructwa emitenta oraz złożoną budowę zakładającą użycie dźwigni i odwrotnych pozycji.

Porównanie

Prowizje i opłaty

 • prowizja od wypłaty środków: 5 USD
 • opłata od nieaktywności: 10USD/msc
 • 0% prowizji na akcje
 • brak prowizji
 • opłata za brak aktywności 9 zł/mies.
 • 0% forex, surowce, indeksy
 • 0% akcje i etf-y (do 100 tys. EUR obrotu)
 • 0% akcje CFD i ETFy CFD (marża w spread 0,30% przy otwarciu i zamknięciu)
 • Opłata za nieaktywność 10 EUR/mies.po roku nieaktywności

Wpłata minimalna

100 USD
brak
brak

Instrumenty

 • Akcje
 • Forex
 • Indeksy
 • Kryptowaluty
 • Surowce
 • Kryptowaluty (CFD)
 • ETF
 • Akcje
 • Forex
 • Indeksy
 • Kryptowaluty
 • Surowce
 • Indeksy (CFD)
 • Akcje (CFD)
 • Kryptowaluty (CFD)
 • Surowce (CFD)
 • ETF fundusze (CFD)
 • Akcje
 • Forex
 • Indeksy
 • Kryptowaluty
 • Surowce
 • Kryptowaluty (CFD)
 • Akcje (CFD)
 • ETF
 • ETF (CFD)

Deklaracja zrozumienia ryzyka inwestycyjnego

eToro to platforma z wieloma instrumentami, która oferuje zarówno inwestowanie w akcje, jak i handel kontraktami CFD. Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni. 51% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników. Przedstawiona historia handlowa obejmuje okres krótszy niż 5 pełnych lat i może nie wystarczyć jako podstawa do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Ten komunikat jest przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych i edukacyjnych i nie powinien być traktowany jako porada inwestycyjna lub rekomendacja inwestycyjna. Copy Trading nie jest równoznaczny z poradą inwestycyjną. Wartość Twoich inwestycji może rosnąć lub spadać. Twój kapitał jest zagrożony. eToro USA LLC nie oferuje kontraktów CFD, nie składa żadnych oświadczeń ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność i kompletność treści tej publikacji, która została przygotowana przez naszego partnera z wykorzystaniem publicznie dostępnych, nie związanych z konkretnym podmiotem, informacji na temat eToro.
Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

 1. Certyfikaty inwestycyjne to instrumenty notowane na giełdzie, które umożliwiają zajęcie długich lub krótkich pozycji (long, short) i mają wbudowaną dźwignię finansową. Są ciekawą opcją dla inwestorów, którzy chcą spekulować na wybranych surowcach.

 2. Opcje to kontrakty dające prawo do zakupu lub sprzedaży towaru po ustalonej cenie w określonym terminie. Opcja ma za zadanie chronić inwestycji, ponieważ daje możliwość skorzystania z prawa do sprzedaży po z góry ustalonej cenie.

 3. Taka inwestycja jest możliwa również poprzez zakup akcji spółek surowcowych, które dzięki dobremu zarządzaniu mogą osiągnąć lepsze wyniki i wyższą stopę zwrotu niż inwestycja w konkretny surowiec. Jest to dobre rozwiązanie dla inwestorów, którzy stawiają na strategie długoterminowe. Warto jednak pamiętać, że wyniki finansowe takich spółek zalezą w dużej mierze od koniunktury gospodarczej i mogą też przynieść duże straty.

Jak inwestować w surowce na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie?

Również na polskim parkiecie można inwestować w surowce. Jest to możliwe poprzez:

 • Zakup akcji spółek surowcowych (głównie wydobywczych), do których zaliczymy KGHM , jednego z największych producentów miedzi na świecie, JSW i Bogdanka (węgiel), PKN Orlen (energia i paliwa).

 • Możliwy jest też handel certyfikatami strukturyzowanym z dźwignią, których instrumentami bazowymi są różnego rodzaju surowce. Jako przykład można podać certyfikaty Turbo ING na pallad, platynę, złoto, srebro, ropę (Brent), gaz ziemny,

 • Od 30 sierpnia 2023 r. na GPW można również kupić certyfikat dłużny ETC (Exchange Trade Commodities) z ekspozycją na złoto. Jest to instrument dłużny, który działa podobnie jak ETF, odzwierciedlając cenę jednej setnej uncji złota. Emitentem certyfikatu dłużnego jest europejska platforma ETF – HANetf, która zapewnia pokrycie instrumentu w prawdziwym złocie oraz możliwość jego dostawy na życzenie inwestora.

Zakup surowców na rynku pozagiełdowym

Inwestowanie w surowce jest możliwe również na rynku pozagiełdowym, handlując CFD (Contracts for Difference) na surowceczyli kontraktami na różnice kursowe.

W tym celu musisz wybrać jednego z brokerów, który umożliwia zakup CFD. Zanim podejmiesz decyzję o podjęciu współpracy z brokerem, to warto wcześniej sprawdzić koszty transakcyjne i opłaty związane z prowadzeniem konta na platformie.

Jak kupować surowce na giełdzie – podsumowanie

Inwestowanie w surowce (podobnie jak w inne aktywa) wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Ceny surowców są zależne od wielu czynników, tj. popyt i podaż, warunki klimatyczne, polityki i regulacji, a także postęp technologiczny. Dlatego potrzebna będzie Ci wiedza na temat różnych surowców i ich potencjału inwestycyjnego (korzystaj z Bazy wiedzy ) oraz przyjęcie odpowiedniej dla Ciebie strategii inwestycyjnej.