Image by Dall e 3

Take profit to ważne narzędzie w arsenale każdego inwestora, niezależnie od tego, czy jego działania skupiają się na rynku Forex, kontraktach CFD, czy prawdziwych akcjach. Definiuje się je jako zlecenie zamknięcia otwartej pozycji, które ma na celu zrealizowanie zysków, gdy cena aktywa osiągnie określony poziom. W praktyce, take profit pozwala inwestorom na automatyczne zamknięcie transakcji przy korzystnym kursie, bez konieczności ciągłego monitorowania rynku. Jest to kluczowy mechanizm zarządzania ryzykiem i zabezpieczania zysków, szczególnie w środowisku charakteryzującym się wysoką zmiennością i nieprzewidywalnością. Take profit jest tzw. zleceniem oczekującym, które zamyka pozycję po uzyskaniu określonego zysku. Zleceniem oczekującym o przeciwnym charakterze jest Stop loss, które zamyka pozycję po poniesieniu dopuszczalnej, określonej straty.

Jak działa zlecenie take profit?

Mechanizm działania zlecenia take profit jest prosty, ale jego efektywne wykorzystanie wymaga zrozumienia i doświadczenia. Inwestor ustawiając take profit, określa konkretny poziom ceny, przy którym jego otwarta pozycja (kupno lub sprzedaż aktywa) zostanie automatycznie zamknięta z zyskiem. Przykładowo, jeśli kupujemy EUR/USD po kursie 1.1000, moglibyśmy ustawić take profit na poziomie 1.1050. Oznacza to, że gdy kurs osiągnie wartość 1.1050, pozycja zostanie automatycznie zamknięta, realizując zysk.

Przykłady wykorzystania take profit

 1. Inwestycja w akcje na giełdzie: Załóżmy, że kupiłeś akcje firmy XYZ za 100 zł za akcję, przewidując ich wzrost. Ustawiasz take profit na poziomie 120 zł. Gdy cena akcji XYZ osiągnie lub przekroczy 120 zł, Twoja pozycja zostanie automatycznie zamknięta z zyskiem 20 zł na akcję.

 2. Handel na rynku Forex: Inwestując w parę walutową USD/JPY, zakładasz, że dolar umocni się względem jena. Kupujesz USD/JPY po kursie 105.00, ustawiając take profit na 106.50. Gdy kurs osiągnie 106.50, transakcja zostanie zamknięta, realizując zysk.

 3. Spekulacja na rynku CFD: Grasz na spadek wartości złota, otwierając pozycję short na kontrakty CFD przy cenie 1850 USD za uncję. W celu zabezpieczenia zysków, ustawiasz take profit na 1800 USD. Jeśli cena złota spadnie do tego poziomu lub poniżej, Twoja pozycja zostanie zamknięta, a Ty zrealizujesz zysk z różnicy cen.

Zalety i wady korzystania z take profit

Zalety:

 • Automatyzacja: Take profit pozwala na automatyczne zabezpieczenie zysków, eliminując potrzebę ciągłego monitorowania rynku.
 • Zarządzanie emocjami: Redukuje wpływ emocji na decyzje inwestycyjne, pomagając uniknąć zachłanności.
 • Zarządzanie ryzykiem: Jest ważnym elementem strategii zarządzania ryzykiem, pomagającym ochronić zyski przed nagłymi zmianami rynku.

Wady:

 • Ograniczenie potencjalnych zysków: Ustawienie zbyt blisko obecnej ceny może prowadzić do przedwczesnego zamknięcia pozycji, ograniczając maksymalny możliwy zysk.
 • Rynek gwałtownych ruchów: W sytuacji gwałtownych ruchów rynkowych cena może "przeskoczyć" poziom take profit bez jego aktywacji, co może uniemożliwić realizację planowanego zysku.

Strategie wykorzystania take profit

Efektywne wykorzystanie take profit wymaga przemyślanej strategii, która uwzględnia charakter rynku, na którym inwestor działa, oraz jego indywidualne cele i tolerancję na ryzyko. Oto kilka strategii, które mogą pomóc w optymalizacji korzystania z tego narzędzia:

 1. Analiza techniczna i poziomy oporu/wsparcia: Ustawiając take profit w oparciu o kluczowe poziomy techniczne, takie jak historyczne maksima i minima czy linie trendu, inwestorzy mogą zwiększyć prawdopodobieństwo realizacji zysków przed potencjalnym odwróceniem trendu.

 2. Stosunek ryzyka do zysku: Przy ustalaniu poziomu take profit, warto rozważyć stosunek ryzyka do zysku, który jest akceptowalny dla danej strategii inwestycyjnej. Popularnym podejściem jest dążenie do stosunku ryzyka do zysku 1:2 lub wyższego, co oznacza, że potencjalny zysk powinien być przynajmniej dwa razy większy od potencjalnej straty.

 3. Dostosowywanie do warunków rynkowych: W zależności od obecnych warunków rynkowych, może być konieczne dostosowanie poziomu take profit. W okresach wysokiej zmienności, szersze ustawienie take profit może zwiększyć szanse na jego realizację, podczas gdy w stabilniejszych warunkach, bardziej konserwatywne podejście może być korzystne.

 4. Częściowe realizowanie zysków: Niektórzy inwestorzy wybierają strategię częściowego realizowania zysków, ustawiając kilka poziomów take profit dla jednej pozycji. Pozwala to na stopniowe zabezpieczanie zysków przy jednoczesnym utrzymaniu części pozycji otwartej w celu wykorzystania potencjalnych dalszych korzystnych ruchów rynkowych.

 5. Dynamizacja zlecenia: Zaawansowane strategie mogą obejmować dynamizowanie poziomu take profit, czyli jego dostosowywanie w czasie rzeczywistym w zależności od zmieniających się warunków rynkowych lub zachowania ceny danego aktywa.

Podsumowując, take profit jest niezbędnym narzędziem w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym, umożliwiającym inwestorom automatyczne zabezpieczanie zysków i ograniczanie wpływu emocji na proces podejmowania decyzji. Poprawne wykorzystanie tego narzędzia, w połączeniu z dobrze przemyślaną strategią inwestycyjną, może znacząco przyczynić się do sukcesu inwestycyjnego.

PRZECZYTAJ TAKŻE: